Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

Móc áo bé gái - Cổ tròn (2)

15/3/13 - nhờ bạn blog còm men nên đọc lại thấy bài post vẫn còn chưa ổn chỗ móc dãy hoa, đang tiếp tục chỉnh sửa,
19/3/13 đang gõ, computer tắt ngấm, bao nhiêu là công bị hô biến.. hu hu..
NEW 20/3/13 nãn quá, chỉ post hình, xin bạn xem tạm hình vẽ, khi nào bớt nãn sẽ chỉnh tiếp, xin lỗi vì đã vội post khi chưa thật hoàn chỉnh, khi bạn thấy dòng này thì bài post chỉnh sửa chưa xong. vì không có thời gian nên chỉnh sửa luôn bị gián đoạn, tiếp tục lại rất chậm, mong bạn thông cảm.
Móc áo cổ tròn, tay phồng cho bé gái nhỏ với dãy hoa.
Cổ áo tròn 
hai bông hoa trên cổ áo - 1 bông sẽ khâu kèm với nút và kết cố định lên thân áo; kết 1 nút trên thân áo, nút này sẽ được cài vào nhụy của bông còn lại (lấy nhụy hoa làm khuy nút)
Dự định mua vải để may lớp lót phía trong dãy hoa và mua hạt bẹt hoặc nút có che khuất lỗ xiên chỉ/ Nút giống như đinh dù. chở đi chợ hơi lâu nên post hình chưa có nút.
- số đo:
dài áo = 40cm 
ngang vai dài ra làm tay = 38cm
ngang ngực = 33cm
vòng nách áo = 32cm
ngang cổ = 14cm
hạ cổ = 6cm (để hạ cổ cạn hơn thì cách thức thêm khác, sẽ ghi ở bài (1)
- Vật liệu:
- khoảng 150g chỉ len 8ply (tension: 30 mũi, 22 hàng = 10cm x 10cm, kim đan 4mm) hiệu ModaVera , màu chỉ Marvel -made in India
- dùng kim móc 3.5cm
dài áo tùy thích, có thể là áo khoác hoặc áo đầm tùy theo độ dài của phần thân áo, phần nách áo và cổ áo như nhau.
PHẦN CỔ VÀ NÁCH ÁO
KÍ HIỆU
o : mũi xích
x : mũi móc đơn
T: mũi móc kép (quàng 1 lần), T mũi móc kép hai (quàng 2 lần)
V : 2mũi móc kép được móc vào cùng một chân/điểm
~ : mũi slip stitch dùng để nối vòng hoặc di chuyển mối chỉ sang vị trí khác.
Cách móc cũng dể nếu lưu ý như sau:
Đầu mỗi hàng phải dùng mũi xích để thay thế cho mũi móc:
o để thế cho 1 mũi x
oo để thế cho 1 mũi 
BẮT ĐẦU
ghi khái niệm chung
gầy bằng mũi xích (67 mũi)
sau đó móc 1 hàng mũi x, một hàng mũi T
để có vòng cổ tròn thì thêm 31 mũi ở các hàng 5,9,13,15
Thêm 31 mũi cho các hàng 5,9,13 với lưu ý khoảng cách (xem màu đỏ.)
hàng 5->(VTV) hàng 9->(VTTV) hàng 13->( VTTTV) 

có sự thay đổi cách thêm ở hàng 15, hàng này bắt đầu chú ý chỉ thêm 5 lần cho thân trước, 9 lần cho thân sau, không thêm tay để có 161 mũi như sau:
25 (A- thân trước) - 33 (B-tay) - 45 (C-t.sau) - 33 (D-tay) - 25 (t.trước) =  161
 cột chỉ để đánh dấu sau mũi thứ 25, sau 33 mũi tiếp theo, sau 45 mũi kế tiếp, sau 33 mũi kế tiếp (có 4 lần đánh dấu)
* chỉ thêm mũi ở 3 vị trí (hai thân trước và thân sau), và khoảng cách thêm như vầy (VTTTTV) 
*hai tay thi móc bằng mũi móc kép, có nghĩa là không thêm mũi ở đoạn chuẩn bị làm tay 

- hàng 18 chỉ còn 117 mũi, vì đã tách rời tay áo, thân áo (25T, 11o rồi xỉa kim móc vào vị trí đánh dấu thứ nhì (B), móc tiếp 45T, 11o rồi xỉa kim móc vào vị trí đánh dấu cuối cùng (D)
- hàng 19 có tăng thêm 2 mũi ở giữa nách áo so với hàng 18 = 119 ( móc 1V ở mũi xích thứ 6 trên 11 mũi xích)
- hàng 20 bắt đầu móc hoa văn kiểu cọ để làm phần thân dưới của áo

NẾU ĐÃ HIỂU PHẦN KHÁI NIỆM CHUNG THÌ KHỎI  mất thời gian XEM PHẦN dưới đây
ghi rõ chi tiết cụ thể
- Hàng 1:  67 o   (gầy 67 mũi, khoảng 39cm)
- Hàng 2:  o x x....    ( 68 mũi x trong đó đã tính luôn mũi o ở đầu dòng )
- Hàng 3: oo T T... (68 mũi  móc kép trong đó đã tính luôn 2o ở đầu dòng)
- Hàng 4 :  o x x ....    ( 68 mũi x )
HÀNG 5oo T VTV...V TT ( 68 + 31= 99 mũi T gồm 2T ở đầu và cuối hàng, VTVở giữa -  31 lần móc V đây là số lần thêm mũi)
- Hàng 6 :  o x x....    ( 99 mũi móc đơn )
- Hàng 7: oo T T... (99 mũi móc kép )
- Hàng 8 : o x x....    ( 99 mũi  x )
HÀNG 9 : oo 2T, VTTV, 2T  (99+ 31= 130 mũi)
- Hàng 10:  o x x....    ( 130 mũi x  )
- Hàng 11: oo T T... (130 mũi  móc kép )
- Hàng 12:  o x x....    ( 130 mũi  x  )
- HÀNG 13 :oo 3T V3TV .... 2T (130 + 31= 161 mũi móc kép)
- Hàng 14:  o x x....    ( 161 mũi  x)
- HÀNG 15: oo 3T 4(VTTTT) 32T 9(VTTTT) 32T 5(VTTTT) (25+33+45+33+25=161 mũi)
 GIẢI THÍCH oo 3T V và 4 lần VTTTT: đây là thân trước bên phải=25 mũi
 đếm được 5 lần móc V, ngay sau mũi V thứ 5 là bắt đầu móc bình thường 33T  để chuẩn bị cho phần tay, tiếp đó là 9 lần móc VTTTT để làm thân sau=45 mũi, rồi đến lượt móc 33 lần mũi móc kép để chuẩn bị cho tay còn lại,
phần cuối cùng sẽ là thân áo bên trái, cũng móc như thân áo bên kia (5 lần móc VTTTT)

- Hàng 16:  o x  x....    ( 161 mũi x
- Hàng 17: 2o T (161 mũi T)
khi móc xong hàng 17 thì phải đánh dấu phân chia phần thân trước, thân sau và tay, chuẩn bỉ cho hàng thứ 18. Có thể chia như sau:
25 (A) - 33 (B) - 45 (C) - 33 (D) - 25 =  161
THÂN TRƯỚC và TAY: từ phải sang trái đếm 25 mũi, làm dấu ngay sau mũi 25 -gọi tên là A (đoạn này sẽ là thân trước), đếm thêm 33 mũi, làm dấu sau mũi 33 - gọi đây là B (đoạn này sẽ là tay) .
THÂN TRƯỚC và TAY: từ trái  sang phải đếm 25 mũi, làm dấu , gọi tên là D (đoạn này sẽ là thân trước), đếm thêm 33 mũi, điểm này là C (đoạn này sẽ là tay) .
THÂN SAU: Phần còn lại có 45 mũi.(có thể ít hay nhiều hơn vài mũi không sao, sẽ điều chỉnh ở hàng 19)

HÀNG 182o 24x  11o 45x 11o 25x (25+11+45+11+25=117 mũi)
(4 điểm được đánh dấu  ABCD khi móc sẽ móc A--> B và C --> D)
-> Móc 1 mũi xích để thế cho 1 mũi móc đơn ở đầu hàng
->> móc tiếp 24 mũi móc đơn - nơi này gọi là điểm A, sẽ là nơi bắt đầu móc 11 mũi móc xích (11 mũi móc xích này để là tăng thêm phần thân trước và thân sau, hiểu đó là vòng nách áo, có thể tăng hay giảm tùy theo số đo muốn có nhưng phải là  9 mũi hoặc 11 hoặc 13)
->>> bắt đầu móc mũi móc đơn ở điểm B  (coi như bỏ qua 33 mũi không móc, dãy 11 mũi móc xích được đính vào ở điểm B)
->>>> móc tiếp 45 x (cuối mũi thứ 45 là điểm C)
->>>>> móc 11o vào điểm D ->>>>> móc tiếp 25x.
*nếu muốn làm tay phồng thì móc 2 mũi móc kép có 2 chân ở vị trí bình thường nhưng hai chỏm đầu gộp lại để từ hai mũi của hàng cũ nhưng qua hàng đang móc bị giảm chỉ còn 1 mũi- giảm mũi thứ 14, 17, 20 của đoạn 33 mũi làm tay áo (như vậy đoạn 33 mũi của tay áo sẽ còn có 30 mũi)
- HÀNG 19o 23T 4T V 4T 44T 4T V 4T 24T (119 mũi, 2 mũi tăng thêm lúc móc 2 lần x vào cùng 1 chân ở chính giữa của 11 mũi xích)
Tới đây là bắt đầu móc phần thân dưới của áo
*Nếu muốn trở thành áo khoác có chiều dài = 30cm kiểu đơn giản nhất, ít tốn thời gian thì tiếp tục móc thêm 20 hàng, với1 hàng mũi móc đơn (hàng có số lẽ như 21, 23...), 1 hàng mũi móc kép (hàng có số chẵn như 20, 22....)
hàng 20: o x
hàng 21: oo T
.....
Hàng cuối cùng móc ren tùy thích.

MÓC REN ĐƠN GIẢN: móc 4 mũi xích, cho kim móc xiên vào chân thứ ba của mũi móc trên hàng móc cũ và móc mũi slip stitch (coi như lướt bỏ 2 chân)... cứ thế tiếp tục cho đến hết vòng
MÓC REN KIỂU KHÁC CŨNG KHÁ ĐƠN GIẢN: 
(kiểu này áp dụng trong mẫu Móc áo khoác cho bé gái nhỏ (1))
Móc 3 mũi xích rồi móc 1 mũi móc kép vào cùng chân với mũi xích sau đó móc mũi slip stitch vào chân thứ 3... cứ thế tiếp tục cho đến hết 

chú thích cho kí hiệu  D - móc 3 mũi xích > 1 mũi móc kép móc vào cùng chân với mũi xích,>>1 mũi slip stitch vào vị trí khác trên hàng móc nhằm kéo 2 mũi vừa móc nằm ngang
Nối chỉ để móc tay, cổ áo và nẹp áo.
Nẹp áo và Cổ áo
- nối chỉ ở phần thân áo bên phải (lớp thân áonằm phía trên)
- móc ren cho nẹp áo bên phải(móc 4 mũi xích, slip stitch vào mũi xích trên nẹp áo... tiếp tục cho đến mũi x cuối cùng trên nẹp áo)
- móc cổ áo (gồm có 3 hàng móc:
hàng 1 và hàng 2: móc 1 mũi xích, móc mũi móc đơn cho đến hết vòng cổ
hàng 3: móc ren (4o slip stitch vào chân thứ ba, tiếp tục cho hết vòng cổ
- móc nẹp áo bên trái bằng mũi slip stitch (1~trên mũi x và 2~ trên mũi T)
Tay áo
Nối chỉ ở góc và chỗ nối phải để móc  bề trái
(tùy thuộc vào thân áo để chọn cách nối chỉ và chọn đường móc)
- hàng 1: móc mũi móc đơn,có giảm mũi nếu muốn móc tay phồng
 ( 1 mũi xích, 9 mũi móc đơn trên đầu mỗi chân của hàng móc cũ, trong 10 mũi kế tiếp thì móc 1 chân nhảy bỏ 1 chân, sau đó móc tiếp 10 mũi x, như vậy hàng này khi móc hết vòng 30 mũi (đã chuẩn bị ở hàng 19) nhưng hàng này chỉ còn 27 mũi
- hàng 2: 1 mũi xích, 1 mũi móc đơn, 24 mũi móc kép, 1 mũi móc đơn
- hàng 3: 1 mũi xích,  mũi móc đơn cho đến hết vòng tay (khi móc đến chỗ 13 mũi của vòng nách thì chú ý xiên kim móc vào khe của 2 mũi móc kép, nhằm giúp cho đường mũi xích được chắc chắn), nếu thấy góc quá vuông thì dùng 1 mũi móc kép ở góc giúp cho góc lài làm cho vòng nách bớt gắt.)
cắt chỉ hoàn thành tay áo.


**Nếu móc áo cổ chui:  hàng 19  ở 3 mũi cuối cùng khi móc phải chồng 2 mép của hai thân áo lên nhau (có chú ý sắp xếp sao cho phần thân áo phía bên phải sau khi móc xong sẽ nằm chồng lên thân bên trái)
PHẦN THÂN ÁO
  móc thành vòng tròn, 
đây là kiểu áo chỉ cài nút ở phần thân trên (áo cổ chui)
tui đây thử chế ra cách móc dãy hoa để móc thân dưới của áo.
CHÚ Ý: 
1/ mẫu có sự khác biệt của bề mặt và trái, bề mặt là bề móc hàng mũi móc kép,
 còn bề để móc hàng móc đơn là bề trái 
(để không lẫn lộn thì làm dấu cho dể nhận ra)
2/ do móc dãy hoa khép kín nên bắt đầu phải móc "trụ" trước khi móc bông hoa. 
Vì sẽ móc nhiều dãy hoa cho nên cách thức bắt đầu bông hoa đầu tiên và bông hoa cuối cùng khác nhau.
Đọc thấy khó thực hiện nhưng nếu móc từ từ theo hình chụp và xem thêm hình vẽ thì mẫu này cũng đơn giản thôi hà. Hãy thử móc nháp bằng 36 mũi  sẽ được 6 bông. (6 nhân số lần sẽ ra số bông)

Mỗi bông hoa cách nhau 6 mũi móc, có 'trụ' ở mũi móc thứ 3 nhằm để giử các cánh hoa gắn liền với thân áo,
Nguyên tắc chung
1/Phải có 1 phần giúp đính cánh hoa vào giữa khoảng cách của hai bông hoa nhằm giảm bớt độ rộng giữa hai bông hoa và ĐỂ GIÚP KẾT DÍNH CÁNH HOA VÀO THÂN ÁO, và giúp căng cánh hoa không bị co quéo sau khi giặtPhần đó được gọi là TRỤ để tiện ghi chú.
2/Vì móc dãy hoa khép kín nên bắt đầu phải móc khoảng cách rồi tới phần trụ rồi mới tới móc bông hoa.
3/ muốn kết đính hai vị trí đang tách rời thì: phải rút kim móc ra khỏi đầu mối chỉ rồi xiên kim móc vào điểm muốn kết nối sau đó cho mối chỉ trở lại kim móc, như vậy khi rút kim móc thì mối chỉ đã xiên qua các điểm muốn kết nối.
4/ muốn di chuyển mối chỉ tới vị trí cần móc thì móc mũi slip stitch men theo đường thuận tiện nhất để đến điểm cần đến, tùy theo sự thuận tay mà có thể xoay hoặc không xoay trở vị trí khi móc mũi slip stitch (có khi vẫn để y theo chiều đang móc, cũng có khi phải xoay theo bề ngược với bề đang móc) miễn sao di chuyển mối chỉ đến điểm cần đến là được.
màu đỏ: mũi móc tiếp tục
màu xanh: mũi móc cũ
màu viết chì: hướng sẽ móc tiếp theo
- hàng 1: dãy hoa thứ nhứt. 
bông đầu tiên: hình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
chuẩn bị cho bông kế tiếp: hình 9, 10, 11, 12. (không vẽ tiếp vì cách thức giống như hình 3,4,5)
bông kế tiếp cho đến bông áp chót móc giống nhau: hình 13, 14, 15, 16, 17*.
bông cuối cùng: hình 18*, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 (hết chỗ nên vẽ viết chì cho phần cuối của cánh hoa số 5 của bông hoa cuối trên dãy hoa đầu tiên.)
chú thích*hình 17: mối chỉ đang ở vị trí kết dính TRỤ và cánh hoa số 5
*hình 18: đang dùng mũi slip stitch (~) để dẫn mối chỉ trở lại thân áo rồi móc 3 mũi móc đơn (x) và móc cuống, nhụy hoa.
- những dãy hoa tiếp theo
xem hình chụp
Cách thức móc các bông hoa tương tự như đã móc, có vài điểm khác nhau:
bông đầu tiên:
-khi kết thúc bông hoa cuối của dãy hoa thì mối chỉ đang ở vòng nhụy, phải dẫn mối chỉ lên đỉnh của cánh hoa số 1 bằng mũi ~
- móc 5 cánh hoa theo thứ tự như hình vẽ số 8
chuẩn bị sang bông hoa thứ nhì:
- lúc này mối chỉ đang ở vòng nhụy, phải dẫn mối chỉ lên đỉnh của cánh hoa số 5 bằng mũi slip stitch (nếu cánh hoa 2o T 2o thì dùng 2~, nếu bông hoa lớn 3o T 3o thì phải 3~)
- móc 1 mũi móc kép vào khe của hai cánh hoa của dãy hoa cũ (coi như là TRỤ)
hình 1: xem hình từ phải qua trái

bông hoa thứ nhì: 
điểm giống nhau là cũng móc 7o, slip stitch để làm vòng nhụy (xem hình 2 từ trái sang, cột 1 và 2)
điểm khác là: sau khi móc 2o, 1T thì rút kim móc ra khỏi mối chỉ, xiên kim móc theo hướng của hình ở cột thứ 3, rồi xiên kim móc vào mối chỉ như hình bìa phải, khi rút kim móc thì mối chỉ đã kết đính hai cánh hoa hàng cũ và cánh hoa hàng mới, móc tiếp 2o và ~ vào vòng nhụy là xong cánh hoa số 1.
hình 2; xem từ trái qua phải
 cánh hoa số 3, 4, 5 móc giống như cách móc ở dãy hoa đầu tiên
hình chi tiết móc cánh hoa số 1 và 2 (xem hình từ trên xuống, theo cột phải rồi tới cột trái) -cột phải từ trên xuống 


<hàng 1,  là tiếp theo cột 3, 4 của hình 2, lúc mối chỉ được dẫn về giao điểm của 3 cánh hoa.

<hàng 2: móc thêm 3o (hoặc 2o tùy theo độ dài của cánh hoa trên dãy hoa)
<hàng 3: slip stitch vào vòng nhụy để kết thúc cánh hoa số 1

<hàng 4: móc 3o (bắt đầu qua cánh hoa số hai)

<hàng 5: móc 1 mũi móc kép đôi (quàng 2 lần chỉ)
> Cột trái từ trên xuống
hàng 1,2 cách xiên kim móc để kết hai cánh hoa
>hàng 3: móc 3o
>hàng 4: móc ~ vào nhụy để kết thúc cánh hoa số 2
điểm khác nhau: móc kết đính để làm cuống hoa


.
<- móc 2 mũi xích


<- rút kim móc ra, xiên kim móc vào đầu cánh hoa tự do của dãy hoa cũ và vào mối chỉ


<- rút kim móc thì mối đã luồn vào cánh hoa tự do


<- xoay ngược bông hoa lại để xiên kim móc vào khoảng trống mà móc mũi ~ nhằm di chuyển mối chỉ trở lại nhụy hoa (chỉ xoay phần bông hoa liên quan, chứ không xoay toàn bộ áo)

<- móc thêm 1 mũi ~ vào nhụy hoa nhằm hướng mối chỉ trở lại nhụy để móc các cánh hoa 3, 4, 5BÔNG HOA CUỐI CÙNG
Cách thức cụ thể như hình chụp sau đây:
<-hình này xem từ phải qua trái 
(vì muốn dễ hình dung nên đã sắp xếp hình y như tuần tự móc: sau khi đã ~ để di chuyển mối chỉ lên đầu cánh hoa thì móc 1 mũi móc kép vào giao điểm của 2 cánh hoa của dãy hoa cũ để tạo trụ liên kết)
Từ vị trí của hình ở ô thứ 3, bắt đầu móc 7 mũi móc xích để làm vòng nhụy và 1 phần của cánh hoa (đối với các bông hoa đã móc thì đó là cuống hoa (điểm khác nhau bắt đầu từ đây)
- cánh hoa số 1: 2 mũi xích, 1 mũi móc kép, 2 mũi xích, ~ trở về vòng nhụy ( không có hình vì móc y như móc cánh hoa bình thường)
- cánh hoa số 2: khi móc phải đính vào cánh hoa số 2 của bông hoa đầu tiên của dãy hoa đang móc (không có hình vì cách kết đính giống như đã từng móc)
- điểm khác nhau ở cánh hoa số 3: 2 mũi xích, 1 mũi móc kép, rút kim móc ra khỏi mối chỉ (xem hình ô bìa trái), móc 2 mũi xích rồi xiên kim móc vào điểm giao nhau giữa 2 cánh hoa của dãy hoa cũ và mối chỉ (xem hình ô thứ 2 từ trái sang), rút kim móc cho mối chỉ xuyên qua giao điểm của hai cánh hoa(hình ô 3, vị trí mối chỉ đang ở giao điểm, tạo kết nối 4 cánh hoa), 1~ vào khe của 2 mũi xích vừa móc (hình ô 4 từ trái sang) và 1~ vào đầu cánh hoa  số 3 để hướng mối chỉ trở lại đầu cánh hoa số 3, móc tiếp 2 mũi xích và ~ vào vòng nhụy để kết thúc cánh hoa số 3.
- móc cuống hoa: móc 2 mũi xích, rút kim móc ra khỏi mối chỉ, rồi xiên kim móc vào cánh hoa tự do chưa bị kết đính của dãy hoa cũ (xem hình chụp ô bìa phải)-đó là cánh số 3 được tô màu xanh trong hình vẽ tổng hợp các dãy hoa - hình vẽ có tô màu vàng là vị trí của bông hoa cuối cùng.
- móc cánh hoa số 4:(tương tự như cách thức móc cánh hoa số 1 của các bông hoa từ bông thứ nhì cho tới bông áp chót) 2 mũi xích, rút kim móc ra khỏi mối chỉ, xiên kim móc vào khe ở điểm xuất phát kết nối trụ với cánh hoa cũ và mối chỉ, khi rút kim móc để tiếp tục móc thì mối chỉ sẽ ở giao điểm của trụ-cánh hoa cũ và mới, móc 2 mũi xích và ~ vào nhụy hoa để kết thúc cánh hoa 4
hình này đầu mối chỉ ở giao điểm của 4 cánh hoa
chỉ cần móc thêm 2 mũi xích , ~ vô vòng nhụy là xong cánh hoa số 4
- cánh hoa số 5: 2 mũi xích, 1 mũi móc kép, kết đính vào đầu cánh hoa số 3 của bông hoa áp chót với cách thức như đã móc ở các cánh hoa khác, rồi móc tiếp 2 mũi xích và ~ vào vòng nhụy để hoàn thành cánh hoa số 5 cũng là cánh cuối cùng của bông hoa cuối cùng.
Nói chung: cách thức móc bông hoa cuối cùng của dãy hoa thứ nhì và các dãy hoa tiếp theo giống như nhau.

Khi móc dãy hoa có lẽ nên điều chỉnh độ cao của mũi móc trên các dãy hoa tăng dần để có độ loe giúp thân dưới của áo dần rộng ra so với dãy hoa ban đầu. Để phần thân áo loe ra dần thì các dãy hoa gần cuối phải làm vòng nhụy tăng lên và cánh hoa dài hơn (3o, mũi móc kép đôi, 3o, ~)
Theo áo này thì dãy hoa thứ 4, 5, 6 áp dụng 3o làm cuống hoa, 5o làm nhụy. Cánh hoa 3o T 3o, ~
Góc cà kê dài dòng
Áo này móc nhiều lần "SÁU THÁNG", móc xong 'SÁNG THÁO" móc lại. Cái áo chụp hình đã bị tháo rồi vì có 1 bông hoa móc có 4 cánh, do đó áo bị lõm vì chỗ sai đó, nhè sai ở gần cuối dãy hoa thứ nhì nên chỗ cây kim móc bị hỏm vô, kéo ra vẫn còn thấy. nhờ chụp hình nên mới thấy mình móc sai... xong áo cắt chỉ rồi mới thấy sai.. hu.. hu..
 Ban đầu lười định để y... nhưng rán siêng làm lại... hic.. hic.. người nhận thấy áo chứ đâu thấy móc, do đó có thể chê mà không dùng thì cũng hơi uổng công...
 tui rán móc cho xong để chụp hình khoe bạn blog nhen. Nhờ có sai có đúng nên tui có ngộ thêm một mẫu áo khác, sẽ khoe tiếp trong bài Móc áo đầm cho bé - cổ tròn (1)
7/3/2013 - BẠN ơi, ba chớp ba nháng, sáng nay vẽ mẫu dãy hoa xong, edit, nhưng không coi kĩ nhè nhằm vô window cũ xì bài post viết chưa ổn, tới chừng hay được thì cái bài tạm gọi là ổn post đêm qua nó hô biến...uổng bao nhiêu thời gian post hình và chỉnh sửa.
Bây giờ phải đi nấu cơm nên chưa rà lại, bạn chờ nhen. hu...hu..từ nay bùn ngủ cách mấy cũng phải đóng hết mấy cái window... hu.. hu.. nấu cơm trể, chàng yêu không vui.. hu.. hu...
10/3/13 - bạn ơi, vừa điều chỉnh lại bài post bị hô biến, khả năng diễn đạt chỉ tới như thế, mong rằng bạn có thể thực hiện được.
(chỉ có nơi đây, không ai biết tui, đôi khi tui ca kể cho đỡ 'bùn', ông Trời cho con mắt nhìn được lung tung, nhìn xuống thấy mình cao hơn, nhìn ngang thấy mình thấp quá, thôi nhìn xuống cắm cúi móc, gõ blog cho đỡ bùn.. đôi khi rán nên bê trể việc nhà... lại khóc hu hu...nên tiếp tục ca kể..hi.. hi..đừng cười tui nhen bạn xa.)

10 nhận xét:

 1. Nhìn một hồi chóng mặt luôn, khó làm ghê ^^

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Vậy hả bạn, có phải bạn đang rối mắt với móc dãy hoa phải không? Mới đầu bạn sẽ thấy khó, nhưng khi đã làm quen với vài bông thì cũng thường thôi bạn a. Tại blog hạn chế số lượng hình nên tui gộp hình lại, vì vậy làm bạn rối mắt. Để tui rán vẽ từng phần cho bạn xem nhen.

   Xóa
 2. hang 14 co 16 mui x thoi ha ban

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ai da! Dường như phải là 161 mũi móc đơn đó bạn a.
   Cám ơn, nhờ bạn hỏi nên mới hay rằng mình post thiếu. Xin lỗi các bạn nhen.

   Xóa
 3. mình thích học nghề này lắm á!!
  mình cũng có biết đan sơ sơ...nếu có cách đan nào đẹp dạy mình với nha.
  Cám ơn!

  Trả lờiXóa
 4. mình cũng rất mê đan lắm á.
  các bạn có mẫu đan đẹp chia sẻ cho mình với nha.
  cám ơn

  Trả lờiXóa
 5. sao hang thu 15 co Mui V ma minh khong thay tang mui vay ta?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn đọc lại phần giải thích ghi ngay dưới hàng móc 15 đó (dòng chữ màu đỏ)

   Xóa
 6. Cho mình hỏi làm sao mình phân biệt được hai ký hiệu này trong bài hướng dẫn
  T: mũi móc kép (quàng 1 lần), T mũi móc kép hai (quàng 2 lần)
  Cám hơn bạn nhiều nhé

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. hic, lâu quá nên quên cách mà hồi đó mình ghi kí hiệu, mà gấp quá nên ko có xem lại bài đã ghi để nhận biết đó là chỗ nào....Tạm trả lời bạn như sau:
   - mũi móc kép (quàng 1 lần) có nghĩa là vắt/quàng 1 lần sợi len lên kim móc .Đây là mũi móc kép/double crochet
   bạn vào Google, gõ "double crochet stitch" và nhấp vào image thì sẽ thấy các trang hướng dẫn cách móc
   https://www.google.com.au/search?q=double+crochet+stitch+new+stitch+a+day&rlz=1C1CHMD_enAU562AU562&espv=2&biw=1366&bih=681&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjLu9C-2JXKAhUi2qYKHd-tCEAQ_AUICCgC#tbm=isch&q=double+crochet+stitch+
   -mũi móc kép hai (quàng 2 lần tức là vắt/quàng 2 lần sợi len lên kim móc. Đây là mũi móc kép ba/ treble crochet/trible crochet. Bạn vào link này sẽ thấy rõ cách móc qua hình vẽ
   http://freevintagecrochet.com/how-to-crochet/triple-crochet

   Hi vọng giúp tí cho bạn.

   Xóa

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...